Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Pobytové, ambulantní a terénní sociální služby.

Posláním je poskytovat pobytové, ambulantní a terénní sociální služby s cílem zajistit kvalitu, důstojnost, efektivnost a bezpečnost těchto služeb.